Hva skjer?

Restaureringen av bekken ved Olavstien

Hofstadbekken

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen skal restaurere avløpsrørene som ligger ved Olavstien, ved bekken mellom Vakåsveien og Hulda Garborgs vei. Dette arbeidet vil pågå over to år. Tilgangen til Olavstien vil bli berørt i anleggsperioden. De som har tomter inn mot stien vil også merke gravearbeid.
Styret har spurt hvorfor bekkeløpet skal endres. Er det nødvendig? Hvor store inngrep vil det medføre i naturen langs bekken? Vil vi miste ville arter; planter, mikroliv, fugler?
Her er bilde fra «Hofstadbekken», tatt av kommunens representant. Han skriver: «Nedenfor et typisk eksempel på hvorfor vi vil herje også med selve bekkeløpet. Ved lav vannføring renner bekkevannet ned i ledningsgrøfta, inn i kloakkrøret, og akkurat her også inn i kloakkummen. Når bildet ble tatt var det lite vann i bevegelse, og bekken er helt tørr nedstrøms. Når det har vært mye vann i bekken har den hatt nok krefter til å grave frem kloakkummen.»

Du kan se planene her:
LARK Hofstadbekken og Olavsstien F01

 

Frivillighetskonferanse i Asker kommune, lørdag 5. desember

Asker kommune arrangerer sin tradisjonsrike frivillighetskonferanse i Kulturhuset 5. desember. Alle som driver med frivillig arbeide, er invitert til å delta. Konferansen åpnes ved ordføreren, det blir lunch til alle påmeldte og Frivillighetsprisen 2015 deles ut.

Er det noen som ønsker å delta fra ØVT?

Les mer Program 2015 Frivillighetskonferansen

 

Dugnad denne høsten blir lørdag 10.oktober

Høstdugnad_2015

 

Felles aksjon mot brunsnegler

Hei alle! Torsdag 25.juni kl 19.00 inviterte vi til snegleaksjon for hele ØVT!
Geir Arne skaffet «Nemaslug», som det er ventetid på å få tak i flere steder. Blanda med vann i en stor balje, så de som møtte opp kunne dyppe snegeler i baljen og ta med seg for å spre rundt omkring. Nå håper vi at mange snegler blir borte.

image image(3) image(2) image(1)

Hilsen styret i ØVT, Vegetasjonsutvalget, ved Geir Arne og Knut Fredrik.

image(7)

Sverre Pedersen slår skvalderkålen ved «trekanten» ved butikken med langorv.
Hva med å plante noen busker eller liknende på denne skråningen?

 

Hafslund ønsker å sette opp en nettstasjon i øvre kant av Leikarvollen. Denne skal betjene strømtilgang i framtiden, når mastene skal legges ned. Knut Fredrik Astrup er styrets representant i dialog med Hafslund. Plassering er nå bestemt.

Styrets oppfordring har vært å så langt som mulig å bevare den gamle stien langs Klokkerjordet. Hvis noen har meninger om dette, ta kontakt med Knut på tlf. nr. 481 09 956.

 

Asker Velforbunds årsmøte 29.april: Innkalling til årsmøte Asker Velforbund 2015

Velforbundet anbefaler vellene i Asker å være medlem av Velforbundet, overordnet organisasjon som dekker hele landet.

Se http://www.velnett.no/

Styret vil ta opp denne anbefalingen.

 

Vi har fått tilbud om å skifte dekket i ballbingen på Leikarvollen, siden flere som bruker den synes at underlaget er glatt.

Et samlet styre stilte seg positivt til dette.

Øvre Vakås Tomtefestelag tilbud