Kalender

2016

Styremøte 11. februar hos Geir Gravdahl

Styremøte 26.januar hos Inger Ellen Kolbjørnsen

Styremøte onsdag 13. januar kl. 19.30 hos Knut Fredrik Astrup

2015
Åttende styremøte: 16. desember hos Inger Ellen Kolbjørnsen, kl. 19.00

Syvende styremøte: 11. november hos Inger Ellen Kolbjørnsen

Sjette styremøte: 22. september hos Geir Arne Gravdahl

Femte styremøte: 8. september hos Jan Petter Li.

Fjerde styremøte: 11. august hos Knut Fredrik Astrup

Tredje styremøte: 2. juni kl. 19.30, hos Geir Gravdahl

Andre styremøte: 28. april, kl. 19.30, hos Inger Ellen Kolbjørnsen

Første styremøte etter årsmøtet:  25. mars kl.19.30, hos Inger Ellen Kolbjørnsen