Parkering og trafikk

Oktober/November: Nå som vinteren nærmer seg, ber styret om at parkering i området gjøres i henhold til gjeldende regler. Parkering i veiene fører til svært dårlig brøyting, og dermed til fare for skolebarn og andre gående.

Styret ber alle om å rette seg etter gjeldende regler.

 

Parkering

Vårt område er skolevei til mange barn, og vi har ikke fortau langs veiene.

Styret henstiller til alle om å holde veiene fri for parkerte bilder. Dette er spesielt viktig ved brøyting og vårrengjøring av veiene.

Trafikk

Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening avholdt fartsmåling den 22. og 23.09.14 , utenfor Vakåsvn 55.
85,6% av alle passeringer var raskere enn fartsgrensen/kjørte for fort. Maks hastighet var over 59 km/t, nesten dobbelt så fort som fartsgrensen i området.

Styret finner enda en gang å måtte innskjerpe følgende sikringsregler:

•    Unngå ”fast parkering” i veiene.
•    Finn plass til bilen på egen eiendom.
•    Respekter fartsgrensene og kjør hensynsfullt.

Vi ber medlemmene våre reagere når de registrerer stygg kjøring og parkering.