Godt naboskap

Initiativet til «Godt naboskap på Vakås», ble tatt av Rolf Haavik. Det skal være lett for unge og eldre å melde fra om hvilke tjenester de kan hjelpe andre med og hva de selv ønsker hjelp til.

Styret er glad for initiativet og oppfordrer folk til å benytte seg av dette.

 

Ved spørsmål, kontakt Rolf Olaf Haavik, Tlf: 66 78 22 71.