Årsmøte

Medlemmene av ØVT inviteres hvert år til årsmøte i løpet av de første månedene av året. Det er tradisjon for å avholde dette på Asker museum. Innkallingen inneholder normalt en årsrapport inkludert budsjett for året og regnskap for fjoråret samt balanseoppstilling fra siste årsskifte.

Et medlem kan gi et annet medlem eller en myndig person fra egen husstand skriftlig fullmakt til å møte for seg. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt.

 

Årsmøtet 2019

Møtet ble holdt på Asker Museum 13 mars 2019.

Her finner du lenker til dokumentene fra dette og tidligere årsmøter.

Forside 2019

———————————–