Styret

Etter årsmøtet mars 2020 består styret av følgende medlemmer:

Styreleder:
Anders Bakke

Styremedlemmer:
David Andersson
Kristin Gisholt
Børge Daviknes
Cathrin Skogly Pedersen

Varamedlemmer:
Karoline Lozowski
Kirsten Koht

Revisor med vararepresentant:
Beate Krokan Carlsson
Christer Nilsson (vara)

Valgkomite:
Peter Carlson
Tor Solberg
Vakant plass