Hva er ØVT?

Hva er Øvre Vakås Tomtefestelag?

Øvre Vakås Tomtefestelag (ØVT) er en interesseorganisasjon for 172 festere og eiere av tomter som har vært eid av Opplysningsvesenets fond. Foruten at tomtefestelaget skal ivareta medlemmenes interesser vis av vis Opplysningsvesenets fond, har det som oppgave å forvalte fellesarealer, samt å fremme felles interesser for beboerne på Øvre Vakås.

Tomtefestelagets øverste organ er årsmøtet. Den daglige ledelsen av laget utøves av styret.

Tomtefestelagets 172 medlemmer bor i Jacob Neumannsvei (1-33), i Hulda Garborgsvei (2-47), Vakåsveien (47-75), Klokkerjordet, Tilla Valstads vei, Greverudveien (5-20), Jon Fossumvei (2, 4, 6, 8 og 10) og Brusetkollen (34 og 35). Det er pliktig medlemskap for disse eiendommene.

Alle medlemmer betaler en årlig medlemsavgift og en festeavgift til styret, som til daglig forvalter de rettigheter og plikter som tomtefestelaget har overfor Opplysningsvesenets Fond (OVF). Festeavgiften består av én del basert på den enkeltes tomtestørrelse, samt én andel av festeavgiften for fellesarealet. Medlemmer som har kjøpt tomtene sine, betaler kun festeavgift for fellesarealet.

Tomtefestelagets fellesareal består i hovedsak av friluftsområdet rundt Leikarvollen. I tillegg har tomtefestelaget ansvar for vedlikehold av 2 stikkveier (ved Vakåsveien 68/70 og Jacob Neumannsvei 28/30) og av de kommunale stiene i området.