Historie

I forbindelse med 50-årsfeiringen til Øvre Vakås Tomtefestelag ble det utgitt et festskrift der vi kan lese om historien til tomtefestelaget.
Festskriftet kan kjøpes på nærbutikken.

Styret har fått oppfordring om å trykke opp heftet i et nytt opplag.