Vakåsrunden

Rundturen har flott utsyn ut over Oslofjorden, og tar deg gjennom mye av skogen og bekkedalene som finnes i vårt nabolag.

Hele turen er ca 4,6 km lang. DNT har mer informasjon om turen:

https://asker.dntoslo.no/turtips/

Vi starter ved Asker Museum i Kunstnerdalen – en gang hjemmet til Otto og Tilla Hvalstad. Etter 60 meter i retning Asker tar rundturen av til venstre og krysser en åsrygg nedenfor Brusetkollen barnevernsenter og skole. Vi fortsetter rett fram og tar stien inn til høyre til Vakåsveien. Der går vi opp til høyre og så til venstre inn Fjelkensvingen. Vi tar av fra veien og inn langs jordekanten. Rett nedenfor Solgården bo- og omsorgsenter tar vi ned en bratt bakke og krysser Fjelkenmyra og går opp på en lav åsrygg, der terrenget åpner seg langs et gammelt steingjerde som dannet gjerde mellom gårdene Fjelken og Haugbo. Det er fint med en rast på denne åsryggen.

Vi krysser Jacob Neumanns vei, følger Johs. Nores vei 160 meter til svingen hvor en smettsti på høyre hånd tar oss fram til stien langs bekken med utsikt til Oslofjorden. Ved en ballplass krysser vi Alexander Langes vei og fortsetter stien langs bekken til Vakås stasjon.

Fra stasjonen følger vi Vakåsveien oppover til en smettsti, Tillastien. Den tar til høyre ved nr 51 og går opp til Leikervollen (Vakåssletta) som ble brukt som festplass i tidligere tider. Tilla og Otto Valstad kjøpte området i 1932 og skjenket det til Askers innbyggere. En titt på minnesteinen som er satt opp der, hører med på turen.

Navnet Vakås skal bety vaktås. I ufredstider kan vaktposten ha stått på toppen med utsyn over hovedtrafikkåren, Oslofjorden. I dag er stedet gjengrodd og utsikten mot øst ikke som den var, men fra en benk på nordsiden av kollen kan vi nyte et vidt utsyn innover mot Oslo.

Stien fortsetter på nordsiden av Leikervollen og ned bakken. Vi tar første sti til høyre ut på Klokkerjordet, fortsetter til høyre og så til venstre inn Brusetkollen. Like etter går vi inn en smettsti til venstre og tar brått til høyre rundt skuret merket Brusetkollen skole. Ute i Arne Garborgs vei passerer vi den rødmalte Jordmorstua (nr 26) der Helene Olsdatter, Askers første jordmor, bodde fra 1857. Rett før vi er tilbake ved museet, går vi forbi Nedre Labråten, hjemmet til Hulda og Arne Garborg.

Etter endt tur anbefaler vi en tur i den spennende museumshagen.