Medlem

Hvem er medlem i ØVT?

Tomtefestelagets 172 medlemmer bor i:
Jacob Neumannsvei (1-33),
Hulda Garborgsvei (2-47),
Vakåsveien (47-75),
Klokkerjordet (1-47),
Tilla Valstads vei (1-9),
Greverudveien (5-20),
Jon Fossumvei (2-10),
Brusetkollen (34 og 35).

Det er pliktig medlemskap for disse eiendommene. Dersom bolig overdras, skal selger opplyse om dette til kjøper.

Alle medlemmer som selger sin tomt eller flytter og leier ut skal melde dette til styret. Slik blir styrets arbeid litt lettere.

Alle medlemmer betaler en årlig medlemsavgift og en festeavgift til styret, som til daglig forvalter de rettigheter og plikter som tomtefestelaget har overfor Opplysningsvesenets Fond (OVF). Festeavgiften består av én del basert på den enkeltes tomtestørrelse, samt én andel av festeavgiften for fellesarealet. Medlemmer som har kjøpt tomtene sine, betaler kun festeavgift for fellesarealet.